ޒެލްޑާ ގޭމް 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10 މިލިއަން ކޮޕީ ވިކިއްޖެ

ޒެލްޑާ ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ގޭމް އެންމެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ކޮޕީ ވިކިފައިވާ ކަމަށް ނިންޓެންޑޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

"ދަ ލެޖެންޑް އޮފް ޒެލްޑާ ޓިއާސް އޮފް ދަ ކިންގްޑަމް" އަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބާރަށް ވިއްކި ޒެލްޑާ ގޭމަށް ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާއިރު، ގޭމިން-އެގްރިގޭޓާ މެޓަކްރިޓިކްގެ އެންމެ މަތީ ރޭޓިން ގޭމް ކަމަށްވާ ދަ ލެޖެންޑް އޮފް ޒެލްޑާ އޮކަރިނާ އޮފް ޓައިމް ގެ މުޅި ރަންގައި 7.4 މިލިއަން ކޮޕީ ވިއްކާފައިވެ އެވެ.

ނިންޓެންޑޯ ސްވިޗް އެކްސްކްލޫސިވްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ޓިއާސް އޮފް ދަ ކިންގްޑަމް ނެރެފަ އެވެ.

އަދި ބްރެތް އޮފް ދަ ވައިލްޑް ފިޔަވައި އެހެން ޒެލްޑާ ގޭމަކަށް ވުރެ ގިނަ ކޮޕީތައް މިހާރު ވެސް ވިއްކާފައިވާ އިރު، އެއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ސީކުއެލް އެކެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ސްވިޗް އަދި ވިއީ ޔޫގައި ރިލީޒްކުރި ބްރެތް އޮފް ދަ ވައިލްޑް ގައި ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިއަން ޔުނިޓް ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެޓިސްޓާ އިން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ގޭމް އެވޯޑްސްގެ އިނާމު ހާސިލްކުރި އެލްޑެން ރިންގް ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް 20.5 މިލިއަން ޔުނިޓް ވިއްކާފައެވެ. ނަމަވެސް ކާމިޔާބު ރޯލް ޕްލޭއިން ސީރީޒް ޑާކް ސޯލްސްގެ ޑިވެލޮޕަރުން އުފެއްދި ފެންޓަސީ ގޭމް ޕްލޭސްޓޭޝަން 4، ޕްލޭސްޓޭޝަން 5، އެކްސްބޮކްސް ވަން، އެކްސްބޮކްސް ސީރީޒް އެކްސް އަދި ޕީސީ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގިނަ ކޮންސޯލްތަކެއްގައި ނެރެފައިވެ އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި އެންމެ ބޮޑު ފިޒިކަލް ވީޑިއޯ ގޭމް އަށް ޓިއާސް އޮފް ދަ ކިންގްޑަމް ވެފައިވާ އިރު، ހޮގްވާޓްސް ލެގަސީއަށް ވުރެ 50 ޕަސެންޓް ފިޒިކަލް ކޮޕީ އިތުރަށް ވިއްކާ ކަމަށް GamesIndustry.biz އިން ބުނެ އެވެ.

އެމްޕިއަރ އެނަލިސިސްގެ ޕިއާސް ހާޑިންގް ރޯލްސް ބީބީސީ ނިއުސްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އެންމެ ފަހުގެ ޒެލްޑާގެ ބޮޑު އޯޕަނިން ސޭލްސްގެ ސަބަބުން މިއީ މިހާތަނަށް ރިލީޒްކުރި އެންމެ ބޮޑު ޕޭޑް ފޯ ގޭމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޭމްތަކެއް ކަމަށެވެ.

"600 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު ގްރޮސް ސޭލްސްއެއް [480 މިލިއަން ޕައުންޑް] އަށް ވުރެ ބޮޑު ވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ މި ޓައިޓަލް އަކީ މިހާތަނަށް ލޯންޗްކުރި އެންމެ ރަނގަޅު އެއްވަރުގެ ޓައިޓަލްއެއް ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ލޯންޗްކުރި އެންމެ މަޤުބޫލް ގޭމަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް މަދު އަދަދެއް ކަމަށް ވެއެވެ.

"މިސާލަކަށް ގްރޭންޑް ތެފްޓް އޮޓޯ ވީ އިން ތިން ދުވަހުގެ ލޯންޗް ވިންޑޯގައި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ވިއްކާފައި ވާއިރު، "ޒެލްޑާ އަކީ އަބަދުވެސް ނިންޓެންޑޯގެ ފޭނުންނަށް ލޯބިވާ ފްރެންޗައިޒެއް ނަމަވެސް ސްވިޗް ކޮންސޯލްގެ ކާމިޔާބީ އާއި ފްރެންޗައިޒް އޯޕަން ވޯލްޑް އެކްސްޕީރިއަންސަކަށް އަލުން ތައާރަފްކުރުމުން އެ ފްރެންޗައިޒްގެ އެޕީލް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.

ނިންޓެންޑޯ އިން އުފެއްދި ލެޖެންޑް އޮފް ޒެލްޑާ ގޭމް ފްރެންޗައިޒަކީ ވީޑިއޯ ގޭމްގެ ދުނިޔޭގައި އައިކޮނިކް އަދި ލޯބިވާ ސިލްސިލާއަކަށް ވެފައިވާއިރު، 1986 ވަނަ އަހަރު "ދަ ލެޖެންޑް އޮފް ޒެލްޑާ" އުފެދުނީއްސުރެ އެ ފިލްމުގެ އިމަރސިވް ގޭމްޕްލޭއާއި މުއްސަނދި ވާހަކަދެއްކުމާއި ހަނދާން ނުނެތޭ ކެރެކްޓާތަކުން ޔޫޒަރުންވަނީ ޝައުޤުވެރި ވެފައެވެ.

މި ސިލްސިލާގެ ކޮންމެ އިންސްޓޯލްމަންޓަކުން ވެސް ހިތްވަރުގަދަ ހީރޯ، ލިންކްގެ ރޯލު އަދާކޮށް، ޕްރިންސެސް ޒެލްޑާ ސަލާމަތްކޮށް، ނުބައި ގަނޮން ބަލިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާއިރު، ދަ ލެޖެންޑް އޮފް ޒެލްޑާ ގޭމްސްއަކީ އެކްޝަން، އެކްސްޕްލޮރޭޝަން އަދި ޕަޒްލް ސޮލްވިންގގެ ތަފާތު މިކްސްއެއް ގެނެސްދީ، ގޭމިން އިންޑަސްޓްރީގެ މައިގަނޑު އަސާސަކަށް ހަދައި، ހުރިހާ ޖީލެއްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ދާއިމީ ތަސައްވުރެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ބްރޭންޑެކެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.