ސައުތުކޮރެއާގެ ޖައްވީ ރޮކެޓެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޮނުވާލައިފި

ޖައްވީ ޕްރޮގްރާމަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށް، ސ.ކޮރެއާ އިން ޖައްވީ ރޮކެޓް ނޫރީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޮނުވާލައިފި އެވެ

ދެކުނު ކޮރެއާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖައްވީ ޕްރޮގްރާމްގެ މުހިންމު މައިލްސްޓޯނެއް ހާސިލްކޮށް، އެގައުމުގެ ޖައްވީ ރޮކެޓް ނޫރީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޮނުވާލައި، އަމަލީ 8 ސެޓެލައިޓް އޯބިޓްގައި ވަނީ ސާބިތުކޮށްފަ އެވެ.

ކޭއެސްއެލްވީ-އައިއައިގެ ނަމުން ވެސް ނަންދެވިފައިވާ 200 ޓަނުގެ ނޫރީ ރޮކެޓް އުދުހިގެން ދިޔައީ ދެކުނުގެ އައްސޭރިފަށުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ގޯހޭންގްގެ ނަރޯ ސްޕޭސް ސެންޓަރުން ކޮރެއާ ގަޑިން ހަވީރު 6:24 ހާއިރު އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސައިންސް އެންޑް އައިސީޓީ އާއި ކޮރެއާ އެއަރޮސްޕޭސް ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓް (ކާރީ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގައި ރޮކެޓްގެ ފްލައިޓް ސިކުއެންސް ފުރިހަމަ ކުރީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހިއެވެ.

ބްރީފިންގައި ސައިންސް މިނިސްޓަރު ލީ ޖޮންގްހޯ ވަނީ ކާމިޔާބު ލޯންޗުކުރުމާމެދު ހިތްހަމަޖެހުން ފާޅުކުރައްވައި، "މިދިޔަ އަހަރު ނޫރީގެ ދެވަނަ ލޯންޗުގެ ކާމިޔާބީއާއި މިއަދު ތިން ވަނަ ލޯންޗުގެ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު، އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި" ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ލީ ވަނީ އެންޓާޓިކާގައި ހުންނަ ކޮރެއާގެ ކިންގް ސެޖޮންގް ސްޓޭޝަނާ އެކު މައިގަނޑު ސެޓެލައިޓް ނެކްސްޓްސެޓް-2 އިން ފުރަތަމަ މުއާމަލާތް ގާއިމްކޮށްފައިވާކަން ވެސް އިއުލާން ކުރައްވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ނޫރީ ބޯޓުގައި ހުރި ހަތް މައިކްރޯސެޓެލައިޓްގެ ތެރެއިން އެއް މައިކްރޯސެޓެލައިޓް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ޑިޕްލޮއި ކުރިތޯ ޔަގީން ކުރުމަށް އިތުރު ވެރިފިކޭޝަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯންޗުކުރުމުގެ އެކި މަރުހަލާތައް އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިޔައިރު، ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ރޮކެޓް ވަކިވެފައިވަނީ 66 ކިލޯމީޓަރުގެ އުސްމިނެއްގައި އުދުހުމަށްފަހު 123 ސިކުންތު ފަހުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ފެއަރިން އާއި ދެވަނަ މަރުހަލާގެ ރޮކެޓް ވަކިވީ 209 ކިލޯމީޓަރާއި 263 ކިލޯމީޓަރުގެ އުސްމިނުގަ އެވެ. މައި ޕޭލޯޑް ސެޓެލައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޑިޕްލޮއި ކުރެވުނީ ފޮނުވާލިތާ 783 ސިކުންތު (ނުވަތަ 13 މިނެޓް) ފަހުންނެވެ.

މި ކާމިޔާބު ލޯންޗުކުރުމުން ދައްކުވައިދެނީ ޕޭލޯޑް ސެޓެލައިޓްތައް ޓާގެޓް އޯބިޓަކަށް ގެންދިއުމަށް ޖައްވީ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގެ ގާބިލްކަން ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ލިބިގެންވާކަމެވެ. އެގައުމުން ފުރަތަމަ ބުދަ ދުވަހު ތިން ސްޓޭޖުގެ ރޮކެޓް ފޮނުވާލަން ރާވާފައި އޮތް ނަމަވެސް ހީލިއަމް ޓޭންކުގައި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން ރޮކެޓް ޖައްވަށް ފޮނުވާލުން ވަނީ އެއް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ނޫރީ ވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޑަމީ ސެޓެލައިޓެއް ގަސްތުކުރި އޯބިޓަށް ފޮނުވާލައި، 1 ޓަނަށް ވުރެ ބަރުދަނުގެ ސެޓެލައިޓް އުފުލޭނެ ޖައްވީ ލޯންޗް ވެހިކަލެއް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އުފެއްދި ހަތް ވަނަ ގައުމުގެ ލަޤަބު ހޯދާފައެވެ. މި ކާމިޔާބީން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ މިނިވަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އަމިއްލައަށް އުފައްދާ ސެޓެލައިޓްތައް އުފުލާ ޖައްވީ ރޮކެޓްތައް ތަރައްގީކޮށް ފޮނުވާލެވޭނެ ކަމެވެ.

2 ޓްރިލިއަން ވޮން (ގާތްގަނޑަކަށް 1.52 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ބަޖެޓަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫރީ މަޝްރޫއު 2010 ވަނަ އަހަރު ފެށިއިރު، 2027 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި، އިތުރު ތިން ރޮކެޓް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވާފައި ވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޖައްވީ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން އެގައުމަކީ ދުނިޔޭގެ ޖައްވީ ސިނާއަތުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރުވެސް ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.