ވައި ކޮމްބިނޭޓަރ ޖައްވުން މައުދަން އެއްކުރަން ފަށަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 01 ޖޫން 2022

ވައި ކޮމްބިނޭޓަރ އެސްޓްރޮއިޑް މައިނިންގ ސްޓާޓްއަޕް އެއް ކަމަށްވާ އެސްޓްރޯފޯޖް އިން ފުރަތަމަ މިޝަން ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވަނީ ސްޕޭސްއެކްސް ފަލްކަން 9 ރޮކެޓެއްގައި ލޯންޗު ކުރުމަށެވެ.

ވައި ކޮމްބިނޭޓަރ އެސްޓްރޮއިޑް މައިނިން ސްޓާޓްއަޕް އަކީ ކެލިފޯނިއާ އިން ބޭރުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ސްޓާޓްއަޕް އެއް ކަމަށާއި، އެސްޓްރޯފޯޖްގެ ކޯފައުންޑަރު އަދި ސީއީއޯ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެސްޓްރޮއިޑް މައިނިން ސައި-ފައިގެ ދާއިރާއިން ބޭރުކޮށް ހަގީގަތުގެ ދާއިރާއަށް ގެންދިއުމުގެ ހަމައެކަނި މަގުސަދަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އުފެދުނު ސްޓާޓްއަޕް ކަމަށްވާ މެޓް ޖިއަލިޗް އެވެ.

13 މިލިއަން ޑޮލަރުން އެސްޓްރޯފޯޖްގެ ފުރަތަމަ ދެ މިޝަނަށް ފައިނޭންސް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މިޝަނަކީ އަންނަ އަހަރު ސްޕޭސްއެކްސް ފަލްކަން 9 އާ ބެހޭ ގޮތުން ރައިޑްޝެއާ މިޝަނަކަށް މިހާރު ބުކްކޮށްފައިވާ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ފްލައިޓެއެއް ކަމަށް އެސްޓްރޯޕޯޖުންބުނެއެވެ.

އެސްޓްރޯފޯޖް އިން ވަނީ ފުރަތަމަ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ފްލައިޓަށް ފުރަތަމަ ސެޓެލައިޓް އުފެއްދުމަށް ވެސް އޯބްއެސްޓްރޯއާ ޕާޓްނަރޝިޕް ހަދާފައި ކަމަށާއި މިހާރުވެސް އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒު ހުރީ ޒިޔާރަތް ކުރަން ޖެހޭ ކެންޑިޑޭޓް އެސްޓްރޮއިޑްތައް އެއްކުރުމަށެވެ.

އެސްޓްރޯފޯޖް އަމާޒުކުރާނެ އެސްޓްރޮއިޑްތަކަކީ 20 މީޓަރު (65.6 ފޫޓު) އާއި 1،500 މީޓަރު (0.93 މޭލު) އާއި ދެމެދުގެ ދިގުމިނެއްގެ އެސްޓްރޮއިޑްތަކަކަށެވެ.

އެސްޓްރޯފޯޖް އިން ޚާއްސަކޮށް އަމާޒު ކުރަނީ ޕްލެޓިނަމް ގްރޫޕް މެޓަލްސް ގިނައިން ހުންނަ އެސްޓްރޮއިޑްތަކަށް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ރޫތީނިއަމް، ރޯޑިއަމް، ޕެލެޑިއަމް، އޮސްމިއަމް، އިރިޑިއަމް، އަދި ޕްލެޓިނަމް ހިމެނެ އެވެ.

"ޖައްވުން ޙައްދެއް ނެތް މިންވަރަށް ވަސީލަތްތައް ލިބިއްޖެނަމަ، ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ގެއްލުން ހުރި މައިނިންގ ޕްރެކްޓިސްތަކާ ދުރަށް ޖެހި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިންޓިފިކް ޤާބިލުކަން ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބިދާނެ. މިއީ ގޭމް ޗޭންޖަރެއް ކަމަށް ބުނުމަކީ ކޮށިވިސްނުމެއް،" އިނިޝިއަލައިޒްޑް ކެޕިޓަލްގެ ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރ ބްރެޓް ގިބްސަން، ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.