ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ސެޓެލައިޓް، 693 އަކަފޫޓް

އަޙްމަދު ދާއޫދު 17 ނޮވެމްބަރު 2022

އޭއެސްޓީ ސްޕޭސްމޯބައިލް އިން ސްޕޭސް ބޭސްޑް ސެލްއުލަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓްވޯކް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރ، ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޓެކްސަސްގައި ހުންނަ ސެޓެލައިޓް ޑިޒައިން ކުރާ އަދި އުފެއްދުންތެރިޔާ ވަނީ ބްލޫވޯކާ 3 (ބީޑަބްލިއު3) ޓެސްޓް ސެޓެލައިޓް އޯބިޓަށް ފޮނުވާލާފަ އެވެ. މި ހަފްތާގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ސެޓެލައިޓްގެ މުވާސަލާތީ އެރޭ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޑިޕްލޮއިކޮށްފަ އެވެ.

އޭއެސްޓީ ސްޕޭސްމޯބައިލް އަކީ އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ މިޑްލެންޑްގައި ހުންނަ ސެޓެލައިޓް ޑިޒައިން ކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އޭއެސްޓީ ސްޕޭސްމޯބައިލް އިން ބުނާ ގޮތުގައި ބީޑަބްލިއު3 އަކީ ދުނިޔޭގެ ލޯ އޯބިޓްގައި ޑިޕްލޮއިޑް ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ކޮމާޝަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެރޭ އެވެ. ފުރިހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މި ސަރަހައްދަކީ 693 އަކަފޫޓުގެ ބޮޑުމިނެއް ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ބިމުގެ 300،000 އަކަމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު ފީލްޑް އޮފް ވިއުއެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. މި ސެޓެލައިޓް އަހަރެމެންގެ ޕްލެނެޓް ވަށައިގެން ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ 90 މިނެޓަކުން ވަށާލައެވެ.

ޕެނަލްގެ ފަހަތު ފަރާތުގައި ހުންނަ ސޯލާ ސެލްތަކުން ހަކަތަ އެއްކުރާއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތުގައި ކުދި އެންޓެނާތަކުން ފޭސްޑް އެރޭއެއް އުފައްދައިގެން ޓައިޓް ކޮމިއުނިކޭޝަން ބީމްތައް އުފައްދާނެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މި ބީމްތަކަކީ ޖައްވުން ދުނިޔެއަށް ފަދަ ވަރުގަދަ ސިގްނަލެއް ދުރަށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވޭ ވަރުގަދަ ގޮތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެތައް ސަތޭކަ މޭލެއް ދުރުގައި ހުންނަ ބަލިކަށި ފޯނު ސިގްނަލްތައް ވެސް ލިބުމުގެ ގާބިލް އެސެޓެލައިޓްގައި ވެއެވެ.

އޭއެސްޓީ ސްޕޭސްމޯބައިލް އުފެދުނީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި އާންމުވި އޭއެސްޓީ ސްޕޭސްމޯބައިލް އިން ވަނީ ޖައްވީ ސެލްއުލާ ނެޓްވޯކަށް ސަޕޯޓް ދިނުމަށް 2،400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕޭޓެންޓް އަދި ޕޭޓެންޓް ޕެންޑިން ކްލޭމްސްގެ ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް އެއްކޮށްފަ އެވެ. ބީޑަބްލިއު3 ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ 5ޖީ ސްޕީޑްގައި 3ޖީޕީޕީ ސްޓޭންޑަޑް ފްރީކުއެންސީ މެދުވެރިކޮށް އާދައިގެ މޯބައިލް ފޯނުތަކާ ސީދާ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

ސްޓާޓްއަޕްގެ އަމާޒަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހަ ބައްރުގައި ވެސް ޑައިރެކްޓް ޓު ސެލް ފޯން ޓެސްޓިން ހެދުމެވެ.

"ބްލޫވޯކާ 3 ކާމިޔާބުވުމަކީ އަހަރެމެންގެ ޕޭޓެންޓް ސްޕޭސް ބެސްޓް ސެލިއުލަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އަދި އަހަރެމެންގެ ބްލޫބާޑް ސެޓެލައިޓްތައް އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެއް،" އޭއެސްޓީ ސްޕޭސްމޯބައިލްގެ ޗެއާމަން އަދި ސީއީއޯ އެބެލް އެވަލަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ބްލޫބަރޑްސް އަކީ ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ބީޑަބްލިއު3 ގެ އިތުރު ބޮޑެތި ވަރޝަންތަކެކެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭގެ ތެރެއިން 168 ކޮންސްޓެލެޝަނެއް އުފައްދައިގެން ޕްލެނެޓް ގުޅުން ބްލެންކެޓް ކުރާނެ އެވެ.

އޭއެސްޓީ ސްޕޭސްމޯބައިލް އަކީ މެއިންސްޓްރީމް ކޮންސިއުމަރުންނަށް ސްޕޭސް ބެސްޓް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސިސްޓަމްތައް އުފެއްދުމަށް ވާދަ ޖަހާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏެކެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.