އިންޑިއާގެ ޓީބީ ޑައިގްނޯސިސް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ތައުރީފުކޮށްފި

އަޙްމަދު ދާއޫދު 15 ޖޫން 2024

ދާދި ފަހުން ޖެނީވާގައި ބޭއްވި 77 ވަނަ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި، އިންޑިއާގައި އުފެއްދި ޓީބީ (ޓީބީ) ޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ބޮޑު ތައުރީފެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. ގޯއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މޯލްބިއޯ އިން އުފެއްދި ޓްރޫނެޓް ޕްލެޓްފޯމަކީ ޓީބީއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަދާކުރާ ދައުރާއި ދުނިޔޭގެ ސިއްޙީ ފަރުވާގެ ހައްލުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

ޓްރޫނެޓަކީ ޕަލްމޮނަރީ، އެކްސްޓްރާޕަލްމޮނަރީ އަދި ރިފާމްޕިސިން ރެސިސްޓެންޓް ޓީބީ ދެނެގަނެވޭނެ ރެޕިޑް މޮލިކިއުލާ ޓެސްޓެކެވެ. މިއީ ލެބޯޓްރީތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ޕޯޓަބަލް، ބެޓެރީން އޮޕަރޭޓްކުރާ މެޝިނެކެވެ. މި ސިސްޓަމުން ސާމްޕަލްތަކުން އެއް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަލިތަކަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓެކްނޮލޮޖީ އުފެއްދި ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ގްލޯބަލް ފަންޑުން ވަނީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން މާސް އެވެއާނަސް ކެމްޕެއިންތަކާއި އިންޓެންސިވް މޮނިޓަރިން ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުވެރިކޮށް ޓީބީ ނައްތާލުމަށް އިންޑިއާއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް ތައުރީފުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޗެލެންޖިން މާހައުލަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޓްރޫނެޓް މެޝިންތަކާއި ހޭންޑްހެލްޑް އެކްސްރޭ ޑިވައިސްތައް ބޭނުންކުރުން ފަދަ އިންޑިޔާގެ އިނޮވޭޓިވް އިނީޝިއޭޓިވްތަކަކީ އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް ނަމޫނާއަކަށް ވެދާނެ ކަން އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މޮލްބިއޯގެ ސީއީއޯ ސްރީރާމް ނަޓަރަޖަން ވަނީ މި ކަމަށް ތައުރީފް ކުރައްވައި، ހާއްސަކޮށް ޓްރޫނަޓް މިހާރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކަށް ވަދެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 އިންސްޓޯލްމަންޓް ހަދާފައެވެ. ޓްރޫނެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ގައުމުތަކުން ވަނީ ކޭސްތައް ދެނެގަތުމުގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

ނޭޝަނަލް ޓީބީ އެލިމިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިންޑިއާގައި 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކާއި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގެ އިތުރުން އެ ގައުމުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 1،500 ޕްރައިވެޓް ލެބްގައި ޓްރޫނެޓް ބޭނުންކުރެއެވެ.

އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޔޫނިއަން ހެލްތް ސެކްރެޓަރީ އަޕޫރްވާ ޗަންދުރާ ވަނީ އާންމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމުތަކުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ޓީބީ ޕްރޮގްރާމަށް ގްލޯބަލް ފަންޑުން އެއްބާރުލުން ދެމުން ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އިންޑިއާގައި އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 480،000 މީހުން ނުވަތަ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1،400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވާ ޓީބީއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަވަހަށް ބަލި ދެނެގަތުމާއި ފަރުވާ ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.


އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.